கருப்பட்டி இனிப்பு உருண்டைகள் சொந்தங்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்காக இன்று அனுப்பிவைக்கிறோம்… மக்களுக்கு வெகு விரைவில்..

 

One Reply to “first set of “karuppati inippu urundai” dispatched”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *