கருப்பட்டி இனிப்பு உருண்டைகள் சொந்தங்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்காக இன்று அனுப்பிவைக்கிறோம்… மக்களுக்கு வெகு விரைவில்..

 

2 Replies to “first set of “karuppati inippu urundai” dispatched”

  1. I’m not sսre why but this website is loading extremely slow for me.
    Is anyone else having this issue or is it a ρroblem on my end?
    I’ll cһeck back later on and see if the problem still eҳists.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *