கருப்பட்டி கடலை மிட்டாய் கை கொடுத்த கைகள்

கடந்த மூன்று மாதங்களில் சந்தித்த மனிதர்கள் அவர்களின் பேர் உதவியினால் இன்று மக்களை சென்றுஅடைந்துள்ளது. நல்ல ஒரு பொருளை தயாரிப்பதில் துவங்கி அதை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க அத்துனை பிரயர்த்தனம் உண்டு என நடைமுறையில்…

இந்த வார குங்குமத்தில் வெளிவந்துள்ள கட்டுரை …

பலதரப்பட்ட நண்பர்களின் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் அன்பு தற்பொழுது கூடுதல் பொறுப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

Leave a Reply

Your email address will not be published.