பிறந்த நாள் பரிசாய் ரித்விக்கு கருப்பட்டி கடலைமிட்டாய் / Karuppati Kadalai Mittai அனுப்பி வைத்ததில் பெரும் மகிழ்ச்சி.குழந்தைகளின் கைகளுக்கு இனிப்பை கைமாற்றிக் கொடுக்க இயற்கை தொடர்ந்து அளித்து வரும் வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி. Amar Kannupaiyan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.