தாயினும் சாலப்பரிந்து

கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் முழு உழைப்பையும் செலுத்தி இந்த ஆண்டிற்கான கருப்பட்டியில் செய்த தீபாவளி இனிப்புகளை தயாரித்து உள்ளோம்.

மதுரையில் நேரடியாக பெற்று கொள்ளலாம். (9994846491)

கொரியர் மற்றும் பார்சல் அனுப்ப தயார் நிலையில் உள்ளது. (www.motherway.in)

கருப்பட்டியில் செய்த மிக ருசியான ஆரோக்கிய இனிப்புகள்.

அம்மா,அப்பாவின் நேசக்கரங்களால் செய்யப்பட்ட மிட்டாய்கள்,உருண்டைகள்

இயற்கையான சூழலுக்கு உகந்த பரிசு பெட்டிகள்.

மரபுசுவை மாறாமல் தயாரித்து உள்ளோம்.

உங்கள் எல்லோரின் ஆதரவை எதிர்நோக்கி…

Rs.400 Diwali Mini Combo Gift Box https://www.motherway.in/product/diwali-mini-combo-gift-box/

Rs.550 Palm Jaggery Mini Bar Gift Box https://www.motherway.in/product/palm-jaggery-mini-bar-gift-box/

Rs.700 Diwali Special Soft Balls Gift Box https://www.motherway.in/product/diwali-special-soft-balls-gift-box-copy/

Rs.900 Delightful Diwali Special Gift Box https://www.motherway.in/product/delightful-diwali-speical-combo-gift-box/

Leave a Reply

Your email address will not be published.